• آموزش

کتیران با هدف ارتقا سطح علمی شرکت های صنعتی داخل ایران و با به کار گیری نیروهای متخصص و مجرب در حوزه های گوناگون صنعتی  آماده برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه های صنعتی مختلف به صورت آموزش های عمومی و پیش نیاز و همچنین آموزش های تخصصی برای مدیران ارشد فنی شرکت های صنعتی میباشد.