• نصب ، راه اندازی و نگهداری

اجرای عملیات نصب و راه اندازی ماشین آلات دارای اهمیت ویژه ای در صنایع مختلف می باشد.

عملیات اجرای نصب و راه اندازی عبارتند از :

طراحی چیدمان و جانمائی ماشین آلات

طراحی کابل کشی برق

طراحی خطوط تاسیسات

ارائه نقشه های اجرائی مطابق با استانداردهای روز دنیا

استارت کلیه ماشین آلات و قسمت های آزمایشی محصولات

آموزش راهبری ماشین آلات به پرسنل تولیدی ، فنی و آزمایشگاهی

کلیه عملیات فوق توسط تیم های تخصصی و حرفه ای با تجربه اجرائی بیش از ۲۵ سال، انجام می پذیرد که از برجسته ترین نقاط قوت و قابل اتکای شرکت مهندسی تجاری  می باشد.