از بدو تأسیس تا کنون، شرکت مهندسی تجاری کتیران  موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بسیاری را از آن خود کرده است که نشان از تمایل این سازمانِ به تعالی و پویایی در انجام امور مختلف و خلقِ ارزش‌های متنوع دارد. دریافتِ گواهی ۲۰۱۵-ISO 9001 از موسسه BQS انگلستان یکی از دستاوردهای شرکت مهندسی تجاری کتیران است.