فرصت های شغلی :

با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذب افراد متخصص و سخت‌کوش  سرلوحۀ  کار ما میباشد.

کتیران، با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای عموم کارجویان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی صمیمی و فعال ، نخستین مزیت پیوستن به تیم ما میباشد. کار در کنار افراد باانگیزه و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد  شغلی است.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به فرم ذیل مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دjانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، با شما تماس گرفته خواهد شد.

رضایت کارفرمایان :

امروزه تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره ‌وری و ارتقای کیفی و کمی کار بسیار دشواری است.

رضایت مشتریان می‌تواند در توسعه ی کسب و کار و رشد اقتصادی یک شرکت تاثیرات بسزایی داشته باشد.

آنچه مد نظر ما در شرکت مهندسی تجاری کتیران هست افزایشِ رضایت عموم مشتریان و نه فقط بخشی از آنها، و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی و سازمانی، رسالت اصلی ما در کتیران است.

ما نیزهمچون بسیاری از شرکت‌های معتبر به انجام مسئولیت‌های فردی و سازمانی خود در قبال رعایت قوانین و اصول اخلاقی و اجتماعی متعهد هستیم.